n преди 6 години
родител
ревизия
c2407ce0bf
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      dump_mysql.sh
  2. +1
    -1
      zfsync.sh

+ 1
- 1
dump_mysql.sh Целия файл

@ -2,7 +2,7 @@
BACKUPDIR=/home/mysql_backup
LOGFILE=${BACKUPDIR}/my_dump_mysql.log
SENDNSCA=/usr/local/sbin/send_nsca\ -H\ 192.168.X.X\ -d\ ';;'\ -c\ /usr/local/etc/nagios/send_nsca.cfg
SENDNSCA=/usr/local/sbin/send_nsca\ -H\ <nagios_host>\ -d\ ';;'\ -c\ /usr/local/etc/nagios/send_nsca.cfg
HOSTNAME=`/bin/hostname -f | /usr/bin/cut -d '.' -f 1,2`
backup_success=1


+ 1
- 1
zfsync.sh Целия файл

@ -11,7 +11,7 @@
bro="small"
pools="ftp mail web"
SENDNSCA=/usr/local/sbin/send_nsca\ -H\ 192.168.3.3\ -d\ ';;'\ -c\ /usr/local/etc/nagios/send_nsca.cfg
SENDNSCA=/usr/local/sbin/send_nsca\ -H\ <nagios_host>\ -d\ ';;'\ -c\ /usr/local/etc/nagios/send_nsca.cfg
HOSTNAME=`/bin/hostname -f | /usr/bin/cut -d '.' -f 1,1`
SERVICENAME=zfsync
LOGFILE=/tmp/zfsync.log


Зареждане…
Отказ
Запис